Robotika a automatizace ve strojírenství

 

Kód oboru

23-41-M/01

Název oboru

Strojírenství

Školní vzdělávací program

Robotika a automatizace ve strojírenství

Délka a forma studia

čtyřleté denní studium

Zakončení studia

maturitní zkouška

Získané vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijetí ke studiu

informace o přijímacím řízení

 

Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Žáci získávají praktické znalosti a dovednosti z oblasti technického kreslení a dokumentace, mechaniky, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie, elektrotechniky a kontroly a měření.

V průběhu studia využívají moderní informační technologie ve všech předmětech technického i humanitního zaměření.

Součástí studia je praktická výuka zpracování materiálů, obrábění kovů a programování CNC strojů. V rámci výuky CAD technologií mohou studenti získat certifikát AUTODESK ACADEMIA. Osvojí si znalosti v oblasti CAD/CAM technologií, automatizace a robotiky.

Uplatnění v praxi:

Ve strojírenských firmách jako konstruktéři, technologové nebo kontroloři jakosti. V profesích programátor CNC strojů, provozní technik, výrobní mistr a v dalších činnostech ve strojírenské výrobě a jejím technickohospodářském zabezpečení.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu technických oborů na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Splněná povinná školní docházka.

Absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Ke stažení ZDE.